Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko- i średniociśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Produkcja odbywa się w oparciu o normy: PN-EN 1507, PN-EN 1505, PN-B-03434.

Materiał:

  • blacha stalowa ocynkowana w gatunku DX51D+Z275,
  • stal nierdzewna 1.4301 (304),
  • stal kwasoodporna 1.4404 (316L),
  • blacha aluminiowa (1050, H24).

Dane techniczne:

Standard długości kanałów: L=1250, L=1500 w zależności od długości boku.
Kanały i kształtki prostokątne usztywniane są przez poprzeczne falowanie blachy, dodatkowo przy wyższych wymiarach wzmacniane są rurkami stalowymi ocynkowanymi lub aluminiowymi.
Narożniki uszczelniane są masą uszczelniającą, a miejsca zgrzewów, spawów zabezpieczone antykorozyjnie.
Kolana i łuki 90º zgodnie z wytycznymi projektowymi mogą być wyposażone w kierownice zgodnie z normą PN-EN 1505:2001.
Standardowo wykonywane są elementy dla instalacji niskociśnieniowych i szczelności klasy A1 zgodnie z normą PN- EN 1507:2007; istnieje możliwość wykonania kształtek o podwyższonej klasie szczelności.

Klasa szczelności przewodów
Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności       (fmax) m3 ◦ s-1 ◦ m-2
Wartości graniczne ciśnienia statycznego (ps) Pa
Podciśnienie we wszystkich klasach ciśnienia
Nadciśnienie w danej klasie ciśnienia
1
2
3
A
0,027 x ptest 0,65 x 10-3
200
400
B
0,009 x ptest 0,65 x 10-3
500
400
1000
2000
C
0,003 x ptest 0,65 x 10-3
750
400
1000
2000
D*
0,001 x ptest 0,65 x 10-3
750
400
1000
2000
* przewody do specjalnych zastosowań

Połączenia:

Na zakończeniach kanałów stosuje się ramki montażowe wykonane z profili o szerokości 20 mm, 30 mm lub 40 mm oraz narożników, wielkość profilu zależy od długości boku.
Sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw, nit, blachowkręt.

Wielkość ramek w zależności od długości boku
Dł. boku [mm]
≤1000
>1000
>2000
Wielkość profila
P20
P30
P30, P40

Pola powierzchni:

Obmiar powierzchni kanałów i kształtek jest dokonywany na podstawie normy DIN 18379.
Kanał prostokątny o wymiarze L ≤ 900 mm kwalifikowany jest jako kształtka.
Powierzchnia kanału prostokątnego o powierzchni < 1,0 m2 jest zaokrąglona do 1,0 m2.
Powierzchnie wszystkich kształtek prostokątnych, które nie przekraczają wartości 1,0 m2 zaokrąglone są do 1 m2.

Przykładowe wymiarowanie:

Wymiarowanie kanałów i kształtek jest zgodne z normą PN-EN 1505:2001.