Z wizytą w ITB

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych stanęliśmy przed nowym wyzwaniem związanym ze znakowaniem naszych wyrobów znakiem budowlanym, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  

W tym celu konieczne jest sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych, co wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań, a w przypadku większości wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, również z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Pod koniec maja wyroby naszej firmy przeszły pomyślnie testy oraz badania z wytrzymałości oraz szczelności w Instytucje Techniki Budowlanej. Nasze kanały i kształtki okrągłe oraz prostokątne produkowane z blachy stalowej ocynkowanej DX51D, nierdzewnej 1.4301 oraz kwasoodpornej 1.4404 osiągnęły klasę szczelności „C”.